Leczenie alkoholizmu

Depresja i alkoholizm – jak te choroby łączą się ze sobą?

Z biegiem czasu ludzie żyją coraz intensywniej. Więcej i szybciej pracujemy, windujemy oczekiwania wobec siebie i osób we własnym otoczeniu. Rozwój technologii przyczynia się do usprawnienia pracy, jednak zwykle jest to okupione codziennym silnym stresem. Rosnąca presja oraz brak wiedzy o tym jak dbać o zdrowie psychiczne, jak radzić sobie ze stresem sprawia, że coraz częściej cierpimy na zaburzenia sfery psychicznej – wśród nich pojawia się depresja i alkoholizm. Obie te choroby są ze sobą ściśle powiązane.
Depresja jest stanem znacznego obniżenia nastroju, towarzyszy jej szereg dodatkowych objawów. Chory może skarżyć się na osłabienie koncentracji, utratę uwagi, trudności w skupieniu się, poczucie winy, niską samoocenę, zaburzenia snu, brak apetytu, a nawet myśli o odebraniu sobie życia. Depresja może być przyczyną lub skutkiem alkoholizmu. Zjawisko to działa w obie strony. Osoby uzależnione od alkoholu często skarżą się na obniżony nastrój, bywa, że diagnozuje się u nich depresję. W ostatnich latach rejestruje się wzrost liczby przypadków depresji, coraz więcej osób ma również problem z nadużywaniem alkoholu. U osób, u których jednocześnie występują oba zaburzenia – depresja i alkoholizm-  terapia jest szczególnie trudna i wymagająca. Warto by zaangażowany był w nią nie tylko pacjent, ale również jego najbliższe otoczenie – bliscy, rodzina i przyjaciele, którzy rozumieją specyfikę obu zaburzeń i będą wsparciem dla chorego.
Psychologowie kliniczni i terapeuci z medox-leczeniedepresji.pl alarmują, potrzebna jest edukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem, presją i naciskiem. Jednocześnie należy budować w ludziach, zwłaszcza młodych, którzy są szczególnie narażeni na depresję i alkoholizm, świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu. W przypadku wystąpienia objawów któregokolwiek z zaburzeń psychicznych zgłoś się po pomoc do terapeuty.